EL & DATA

Butlers verksamhet inom el är det alltid hög efterfrågan på. Vi har stor spridning inom kundsegmenten men våra vanligaste kunder är restaurang & cafe, butiker samt bostadsrättsföreningar & fastighetsförvaltare. Våra elektriker är alltid snabbt på plats för att lösa serviceärenden som t.ex. nätverksfel, belysning eller strömförsörjning.

El är en viktig del vid projektering av ny verksamhet och någon av våra elektriker är med t.ex. för att kontrollera att det finns tillräckligt med kraft i elcentralen för maskiner och utrustning.

Kort och gott kan man säga av vi har allt inom el, tele, data, belysning och larm.
Ny-, till-, ombyggnad samt service & underhåll.
Din enda elkontakt!